• <cite id="xxahs"><p id="xxahs"><tbody id="xxahs"></tbody></p></cite>
 • 1.中國古代文學教研室:蔡彥峰(主任)、劉曙初(副主任)

   

  2.中國現當代文學教研室:謝剛(主任)、林強(副主任)

   

  3.漢語教研室:黃濤(主任)、李春曉(副主任)

   

  4.外國文學教研室:黃晚(主任)、高偉光(副主任)

   

  5.文藝學教研室:余岱宗(主任)、顏桂堤(副主任)

   

  6.語文教學與寫作教研室:馮直康(主任)、溫左琴(副主任)

   

   

  7.戲劇學教研室:林婷(主任)

   

   

  内蒙古快三